کاربرد های بلاکچین چیست؟

کاریرد های بلاکچین

کاربرد های بلاکچین چیست؟

یکی از کاربرد های شناخته شده بلاکچین استفاده از آن در بیت کوین است. اما می توان کاربردهای دیگری نیز برای فناوری جدید بلاکچین پیدا کرد.در این مقاله ابتدا به اهمیت وجود بلاکچین در کسب و کارها می پردازیم و سپس به سراغ کارکرد های متفاوت بلاکچین در صنعت می رویم. برای یادگیری با