سرمایه گذاری

شاید بهترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی استارتاپ هایی است که روی آن ها کارشناسی شده و تایید شده و ریسک سرمایه گذاری به حداقل رسیده است. ما با داشتن افرادی که در حوزه کارآفرینی و تجارت با تجربه هستند، استارتاپ هایی را که ریسک سرمایه گذاری پایینی دارند را شناسایی  می کنند و سرمایه گذاران را راهنمایی می کنند.

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی‌ها