سبد خرید شما خالی است.

شاید ایده ای ندارید، اما مهارت و تخصص خاصی دارید که می خواهید به دیگر تیم های حاضر در شتابدهنده ایده پردازان ملحق شوید. پس فرم زیر را پر کنید تا در صورت نیازِ تیم ها به تخصصتان، با شما تماس گرفته شود.

هم تیمی شوم

آیا در گذشته تجربه استارتاپی داشته اید؟