هم بنیان گذاری

هم بنیان گذاری در همپیوند

اگر ایده ی کارآفرینی خوبی دارید به یاد داشته باشید که همپیوند پذیرای استارتاپ های متفاوتی است. تمامی توانایی ها و قابلیت ها را انتقال می دهد. از راهنمایی منتور ها تا سرمایه گذاری روی استارتاپ ها و… از جمله کارهایی است که همپیوند برای هم بنیان گذاران انجام می دهد.

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی‌ها