هم بنیان گذاری

هم بنیان گذاری در همپیوند

اگر ایده ی کارآفرینی خوبی دارید به یاد داشته باشید که همپیوند پذیرای استارتاپ های متفاوتی است. تمامی توانایی ها و قابلیت ها را انتقال می دهد. از راهنمایی منتور ها تا سرمایه گذاری روی استارتاپ ها و… از جمله کارهایی است که همپیوند برای هم بنیان گذاران انجام می دهد.