یک پیوند بی نهایت

شتابدهنده همپیوند

همپیوند یک شرکت شتاب دهنده است که از تمام استارتاپهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال حمایت میکنه.

ما در همپیوند در تلاشیم

تا از ایده های نوآورانه و خلاقانه

با فراهم کردن امکانات مورد نیاز در جهت سرعت بخشیدن برای ورود به بازار کار حمایت کنیم!

رسالت همپیوند

  •  ما پشتیبان تمام فکرها و ایده هایی هستیم که محدودیت امکانات آنها را از پرواز باز داشته است. ما سعی می کنیم سکوی پرتابی باشیم برای تمام جوان های خلاق و با انگیزه که دنبال فرصتی می گردند تا بتوانند خودشان و ایده هایشان را به اثبات برسانند. 

  • مربیان ما به اعضاء کمک می کنند تا بتوانند به یک متخصص در زمینه کاری خودشان تبدیل شوند، یک استراتژی موفق برای کسب و کار خودشان پیاده کنند و با شناخت کافی و استفاده درست از شیوه های تبلیغاتی خودشان را وارد بازار رقابت کنند.

  • ما در همپیوند جسارت و شجاعت و البته مهارت را آموزش میدهیم تا صاحبان ایده با اعتماد بیشتری نسبت به خودشان و فکرهایشان وارد دنیای رقابت شوند.

ویژگی های همپیوند

در همپیوند ما دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی را برگزار می کنیم . اینجا باهم فکر می کنیم، باهم یاد می گیریم، باهم رشد می کنیم و باهم به مقصد می رسیم!

  • آموزش جسارت، شجاعت و مهارت
  • منتور های حرفه ای و دلسوز
  • پشتیبان تمامی فکر ها و ایده های قابل اجرا
  • سرعت بخشی ورود ایده به بازار کار
  • ما با تیم پرواز می کنیم

سفر در همپیوند

پذیرش و پیش شتابدهی

شما بعد از بررسی ایده ها وارد مرحله پیش شتابدهی می شوید.

شتابدهی

در دوره ی شتابدهی شما از ایده به محصول می رسید.

جذب سرمایه و دمودی

در دمودی با ارائه طرحتان به سرمایه گذار، سرمایه جذب می کنید.

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی‌ها